m. abt 1723, Mogilno, Bydgoszcz, Poland
Kasper Skaza
Giertruda N.
b. abt 1697, Mogilno, Bydgoszcz, Poland
d.  
*New [OCCU].  
b. abt 1700, Mogilno, Bydgoszcz, Poland
d.  
*New [OCCU].